Kết luận thanh tra theo Quyết định số 136/QĐ-TTr ngày 19/12/2017 của Khác về việc Thanh tra chuyên ngành đo lường
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 128/QĐ-TTr ngày 20/11/2017 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về đo lường
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 120/QĐ-TTr ngày 06/11/2017 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về đo lường
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 109/QĐ-TTr ngày 11/10/2017 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành đo lường
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 103/QĐ-TTr ngày 20/09/2017 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về KH&CN
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 102/QĐ-TTr ngày 18/09/2017 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về ATBX&ĐL
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 99/QĐ-TTr ngày 07/09/2017 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về KH&CN
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 96/QĐ-TTr ngày 01/09/2017 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về năng lượng nguyên tử
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 278/QĐ-SKHCN ngày 21/08/2017 của Giám đốc Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về năng lượng nguyên tử
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 258/QĐ-SKHCN ngày 07/08/2017 của Khác về việc Thanh tra chuyên ngành về năng lượng nguyên tử
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 84/QĐ-TTr ngày 27/07/2017 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra thực hiện pháp luật phòng chống tham nhũng
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 82/QĐ-TTr ngày 17/07/2017 của Khác về việc Thanh tra thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 80/QĐ-TTr ngày 17/07/2017 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra về Sở hữu công nghiệp
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 59/QĐ-TTr ngày 31/05/2017 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên đề về ATBX&ĐL
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 40/QĐ-TTr ngày 24/04/2017 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về ATBX&ĐL
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 29/QĐ-TTr ngày 01/03/2017 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về ATBX&ĐL
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 26/QĐ-TTr ngày 20/02/2017 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về ATBX&ĐL
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 01/QĐ-TTr ngày 04/01/2017 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và nhãn hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh vàng, trang sức, mỹ nghệ
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 174/QĐ-TTr ngày 18/10/2016 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về đo lường
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 160/QĐ-TTr ngày 12/09/2016 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về khoa học và công nghệ
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 252/QĐ-SKHCN ngày 08/09/2016 của Giám đốc Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về đo lường trong kinh doanh vàng; về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 145/QĐ-TTr ngày 18/08/2016 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về khoa học và công nghệ
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 240/QĐ-SKHCN ngày 16/08/2016 của Giám đốc Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về đo lường trong kinh doanh vàng; về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 223/QĐ-SKHCN ngày 01/08/2016 của Giám đốc Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về đo lường trong kinh doanh vàng; về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 215/QĐ-SKHCN ngày 18/07/2016 của Giám đốc Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về đo lường trong kinh doanh vàng; về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 206/QĐ-SKHCN ngày 04/07/2016 của Giám đốc Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về đo lường trong kinh doanh vàng; về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 112/QĐ-TTr ngày 01/07/2016 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong kinh doanh xăng dầu
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 43/QĐ-TTr ngày 17/05/2016 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ và đo lường
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 35/QĐ-TTr ngày 04/05/2016 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ và đo lường
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 30/QĐ-TTr ngày 19/04/2016 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ và đo lường
1234