Kết quả tìm kiếm: Tìm thấy 1464 hồ sơ
1 . Quyết định thanh tra số 172/QĐ-TTr ngày 23/04/2018- Thanh tra chuyên ngành ATBX&ĐL
1.1. Tên đơn vị: Bệnh viện Tâm thần TW2
2 . Quyết định thanh tra số 173/QĐ-TTr ngày 23/04/2018- Thanh tra chuyên ngành ATBX&ĐL
2.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH Nha khoa Sài Gòn B.H
3 . Quyết định thanh tra số 174/QĐ-TTr ngày 23/04/2018- Thanh tra chuyên ngành ATBX&ĐL
3.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Tâm Hồng Phước
4 . Quyết định thanh tra số 163/QĐ-TTr ngày 16/04/2018- Thanh tra chuyên ngành ATBX&ĐL
4.1. Tên đơn vị: Bệnh viện Nhi Đồng Nai
5 . Quyết định thanh tra số 164/QĐ-TTr ngày 16/04/2018- Thanh tra chuyên ngành ATBX&ĐL
5.1. Tên đơn vị: Bệnh viện chuyên khoa răng hàm mặt Việt Anh Đức
6 . Quyết định thanh tra số 166/QĐ-TTr ngày 16/04/2018- Thanh tra chuyên ngành ATBX&ĐL
6.1. Tên đơn vị: Nha khoa Nam Sài Gòn
7 . Quyết định thanh tra số 167/QĐ-TTr ngày 16/04/2018- Thanh tra chuyên ngành ATBX&ĐL
7.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH PKĐK An Bình NaSa
8 . Quyết định thanh tra số 153/QĐ-TTr ngày 11/04/2018- Thanh tra chuyên ngành ATBX&ĐL
8.1. Tên đơn vị: Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai
9 . Quyết định thanh tra số 154/QĐ-TTr ngày 11/04/2018- Thanh tra chuyên ngành ATBX&ĐL
9.1. Tên đơn vị: Phòng X-quang bác sĩ Lại Thế An
10 . Quyết định thanh tra số 155/QĐ-TTr ngày 11/04/2018- Thanh tra chuyên ngành ATBX&ĐL
10.1. Tên đơn vị: Bệnh viện đa khoa Đồng Nai
11 . Quyết định thanh tra số 149/QĐ-TTr ngày 09/04/2018- Thanh tra chuyên ngành ATBX&ĐL
11.1. Tên đơn vị: Phòng khám bệnh đa khoa - Trung tâm Y tế - Môi trường Lao động Công thương
12 . Quyết định thanh tra số 150/QĐ-TTr ngày 09/04/2018- Thanh tra chuyên ngành ATBX&ĐL
12.1. Tên đơn vị: Phòng X-quang Nguyễn Xuân Thơi
13 . Quyết định thanh tra số 151/QĐ-TTr ngày 09/04/2018- Thanh tra chuyên ngành ATBX&ĐL
13.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH PKĐK Long Bình Tân
14 . Quyết định thanh tra số 152/QĐ-TTr ngày 09/04/2018- Thanh tra chuyên ngành ATBX&ĐL
14.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH PKĐK Tân Long
15 . Quyết định thanh tra số 143/QĐ-TTr ngày 03/04/2018- Thanh tra chuyên ngành ATBX&ĐL
15.1. Tên đơn vị: Trung tâm Y tế huyện Long Thành
16 . Quyết định thanh tra số 142/QĐ-TTr ngày 03/04/2018- Thanh tra chuyên ngành ATBX&ĐL
16.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH MTV PKĐK Thành Tâm
17 . Quyết định thanh tra số 144/QĐ-TTr ngày 03/04/2018- Thanh tra chuyên ngành ATBX&ĐL
17.1. Tên đơn vị: Công ty cổ phần PKĐK Duy Khang chi nhánh Long Thành
18 . Quyết định thanh tra số 145/QĐ-TTr ngày 03/04/2018- thanh tra chuyên ngành ATBX&ĐL
18.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH MTV Thiền Tâm
19 . Quyết định thanh tra số 146/QĐ-TTr ngày 03/04/2018- Thanh tra chuyên ngành ATBX&ĐL
19.1. Tên đơn vị: Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom
20 . Quyết định thanh tra số 147/QĐ-TTr ngày 03/04/2018- Thanh tra chuyên ngành ATBX&ĐL
20.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH MTV Huỳnh Phụng – PKĐK Hoàng Dũng
12345678910...