Kết quả tìm kiếm: Tìm thấy 1848 hồ sơ
1 . Quyết định thanh tra số 75/QĐ-TTra ngày 29/08/2022- Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
1.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH Khí hóa lỏng Đại Phát
2 . Quyết định thanh tra số 74/QĐ-TTra ngày 29/08/2022- Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
2.1. Tên đơn vị: Trạm Chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng - Chi nhánh công ty TNHH Gia Bảo
3 . Quyết định thanh tra số 61/QĐ-TTra ngày 18/07/2022- Thanh tra chuyên ngành Chuyển giao công nghệ
3.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH OTMOTOR VINA
4 . Quyết định thanh tra số 60/QĐ-TTra ngày 18/07/2022- Thanh tra chuyên ngành Chuyển giao công nghệ
4.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH JinYang
5 . Quyết định thanh tra số 54/QĐ-TTra ngày 11/07/2022- Thanh tra chuyên ngành về đo lường
5.1. Tên đơn vị: Công ty CP Vận tải taxi Long Thành
6 . Quyết định thanh tra số 55/QĐ-TTra ngày 11/07/2022- Thanh tra chuyên ngành về chuyển giao công nghệ
6.1. Tên đơn vị: Công ty Hữu hạn Chế tạo công nghiệp và gia công chế biến hàng xuất khẩu Việt Nam (VMEP)
7 . Quyết định thanh tra số 52/QĐ-TTra ngày 04/07/2022- Thanh tra chuyên ngành về đo lường
7.1. Tên đơn vị: Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Mai Linh
8 . Quyết định thanh tra số 53/QĐ-TTra ngày 04/07/2022- Thanh tra chuyên ngành về đo lường
8.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH sản xuất TM-DV vận tải Sài Gòn
9 . Quyết định thanh tra số 46/QĐ-TTra ngày 28/06/2022- Thanh tra chuyên ngành về đo lường
9.1. Tên đơn vị: Công ty CP Ánh Dương VN (Vinasun corp)
10 . Quyết định thanh tra số 67/QĐ-SKHCN ngày 24/03/2022- Quyết định về việc thanh tra thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng
10.1. Tên đơn vị: Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
11 . Quyết định thanh tra số 91/QĐ-TTra ngày 08/12/2021- Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
11.1. Tên đơn vị: Trạm xăng dầu Lộc Thành, Công ty cổ phần xăng dầu Tín Nghĩa
12 . Quyết định thanh tra số 84/QĐ-TTra ngày 08/12/2021- Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
12.1. Tên đơn vị: Trạm xăng dầu Phước Tân, Công ty TNHH MTV Quý Như Ngọc
13 . Quyết định thanh tra số 92/QĐ-TTra ngày 08/12/2021- Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
13.1. Tên đơn vị: Chi nhánh Số 6 - Trạm Xăng Định Hường, Công ty TNHH MTV TM DV Định Hường
14 . Quyết định thanh tra số 89/QĐ-TTra ngày 08/12/2021- Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
14.1. Tên đơn vị: Chi nhánh Số 3 - Trạm Xăng Định Hường, Công ty TNHH MTV TM DV Định Hường
15 . Quyết định thanh tra số 90/QĐ-TTra ngày 08/12/2021- Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
15.1. Tên đơn vị: Petrolimex - Cửa hàng 10, Công ty xăng dầu Đồng Nai
16 . Quyết định thanh tra số 83/QĐ-TTra ngày 08/12/2021- Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
16.1. Tên đơn vị: Trạm xăng dầu Hoàng Ngọc Pha, Chi nhánh Công ty TNHH MTV Hoàng Ngọc Pha
17 . Quyết định thanh tra số 82/QĐ-TTra ngày 08/12/2021- Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
17.1. Tên đơn vị: Cửa hàng xăng dầu Tân Biên , Công ty CP VLXD & chất đốt Đồng Nai
18 . Quyết định thanh tra số 74/QĐ-TTra ngày 07/12/2021- Thanh tra chuyên ngành về Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
18.1. Tên đơn vị: Cửa Hoàng Xăng Dầu Số 1 Petec Đồng Nai, Tổng Công ty TM KT&ĐT - Công ty CP chi nhánh Petec Đồng Nai
19 . Quyết định thanh tra số 77/QĐ-TTra ngày 07/12/2021- Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
19.1. Tên đơn vị: Trạm xăng dầu Bình Lộc, Công ty TNHH Giang Sơn Thịnh - CN 4
20 . Quyết định thanh tra số 75/QĐ-TTra ngày 07/12/2021- Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
20.1. Tên đơn vị: Chi nhánh 1 Trạm xăng dầu Bảo Quang, CN 1 - Công ty TNHH MTV Nam Lộc Phát
12345678910...