Kết quả tìm kiếm: Tìm thấy 1810 hồ sơ
1 . Quyết định thanh tra số 16/QĐ-TTra ngày 28/04/2021- thanh tra chuyên ngành đề tài về khoa học và công nghệ
1.1. Tên đơn vị: Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Lâm nghiệp Đông Nam Bộ
2 . Quyết định thanh tra số 84/QĐ-SKHCN ngày 02/04/2021- thanh tra thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng
2.1. Tên đơn vị: Phòng Quản lý chuyên ngành
3 . Quyết định thanh tra số 201/QĐ-TTra ngày 28/10/2020- kiểm tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
3.1. Tên đơn vị: Trạm xăng dầu Tân Phong - Công ty CP xăng dầu Tín Nghĩa
4 . Quyết định thanh tra số 202/QĐ-TTra ngày 28/10/2020- kiểm tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
4.1. Tên đơn vị: Cửa hàng 27 - Công ty xăng dầu Đồng Nai
5 . Quyết định thanh tra số 204/QĐ-TTra ngày 28/10/2020- kiểm tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
5.1. Tên đơn vị: Trạm xăng dầu Long Bình Tân - Công ty CP xăng dầu Tín Nghĩa
6 . Quyết định thanh tra số 205/QĐ-TTra ngày 28/10/2020- kiểm tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
6.1. Tên đơn vị: Trạm xăng dầu ICD Biên Hòa
7 . Quyết định thanh tra số 206/QĐ-TTra ngày 28/10/2020- kiểm tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
7.1. Tên đơn vị: Trạm xăng dầu Ngã Ba Vũng Tàu - Công ty CP xăng dầu Tín Nghĩa
8 . Quyết định thanh tra số 191/QĐ-TTra ngày 26/10/2020- Kiểm tra chuyên ngành về an toàn bức xạ và đo lường
8.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH Dịch vụ Y tế Tam Phước
9 . Quyết định thanh tra số 192/QĐ-TTra ngày 26/10/2020- Kiểm tra chuyên ngành về an toàn bức xạ và đo lường
9.1. Tên đơn vị: Bệnh viện Phổi Đồng Nai
10 . Quyết định thanh tra số 193/QĐ-TTra ngày 26/10/2020- Kiểm tra chuyên ngành về an toàn bức xạ và đo lường
10.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH PKĐK Hoàng Anh Đức
11 . Quyết định thanh tra số 194/QĐ-TTra ngày 26/10/2020- Kiểm tra chuyên ngành về an toàn bức xạ và đo lường
11.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH PKĐK An Bình NaSa
12 . Quyết định thanh tra số 196/QĐ-TTra ngày 26/10/2020- kiểm tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
12.1. Tên đơn vị: DNTN Đức Quang
13 . Quyết định thanh tra số 197/QĐ-TTra ngày 26/10/2020- kiểm tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
13.1. Tên đơn vị: DNTN trạm xăng dầu Thuận
14 . Quyết định thanh tra số 181/QĐ-TTra ngày 21/10/2020- kiểm tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
14.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH Nguyên Long - Trạm xăng dầu Đông Sài Gòn
15 . Quyết định thanh tra số 182/QĐ-TTra ngày 21/10/2020- kiểm tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
15.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH trạm xăng dầu 561
16 . Quyết định thanh tra số 183/QĐ-TTra ngày 21/10/2020- kiểm tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
16.1. Tên đơn vị: Cửa hàng xăng dầu AN Bình - Chi nhánh công ty CP xây dựng và vật liệu chất đốt Đồng Nai
17 . Quyết định thanh tra số 184/QĐ-TTra ngày 21/10/2020- kiểm tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
17.1. Tên đơn vị: Trạm xăng dầu số 5 - Công ty TNHH MTV TM&DV Phước Long Hội
18 . Quyết định thanh tra số 175/QĐ-TTra ngày 16/10/2020- Kiểm tra chuyên ngành về an toàn bức xạ và đo lường
18.1. Tên đơn vị: Công ty CP Dịch vụ Y tế - Bệnh viện Âu Cơ
19 . Quyết định thanh tra số 176/QĐ-TTra ngày 16/10/2020- Kiểm tra chuyên ngành về an toàn bức xạ và đo lường
19.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Nhi Sài Gòn - Chi nhánh tại Đồng Nai
20 . Quyết định thanh tra số 177/QĐ-TTra ngày 16/10/2020- Kiểm tra chuyên ngành về an toàn bức xạ và đo lường
20.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH Xây dựng Y tế Tâm An
12345678910...