Kết quả tìm kiếm: Tìm thấy 1714 hồ sơ
1 . Quyết định thanh tra số 641/QĐ-SKHCN ngày 30/12/2019- Thanh tra chuyên ngành về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
1.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH Thương mại - Vận tải xăng dầu Toàn Dung
2 . Quyết định thanh tra số 501/QĐ-SKHCN ngày 16/12/2019- Thanh tra chuyên ngành về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
2.1. Tên đơn vị: DNTN Kim Dinh
3 . Quyết định thanh tra số 502/QĐ-TTr ngày 16/12/2019- Thanh tra chuyên ngành về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3.1. Tên đơn vị: Trạm xăng dầu Nhơn Trạch - Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa
4 . Quyết định thanh tra số 503/QĐ-TTr ngày 16/12/2019- Thanh tra chuyên ngành về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
4.1. Tên đơn vị: DNTN Phú Lập
5 . Quyết định thanh tra số 504/QĐ-SKHCN ngày 16/12/2019- Thanh tra chuyên ngành về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
5.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH Núi Tượng
6 . Quyết định thanh tra số 505/QĐ-SKHCN ngày 16/12/2019- Thanh tra chuyên ngành về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
6.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH xăng dầu Đức Thành
7 . Quyết định thanh tra số 506/QĐ-SKHCN ngày 16/12/2019- Thanh tra chuyên ngành về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
7.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 211
8 . Quyết định thanh tra số 507/QĐ-SKHCN ngày 16/12/2019- Thanh tra chuyên ngành về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
8.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH TM-DV xăng dầu Quang Trung (tên cũDNTN Trạm xăng dầu Số 2)
9 . Quyết định thanh tra số 508/QĐ-SKHCN ngày 16/12/2019- Thanh tra chuyên ngành về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
9.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH Trạm xăng dầu Xuân Bảo
10 . Quyết định thanh tra số 509/QĐ-SKHCN ngày 16/12/2019- Thanh tra chuyên ngành về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
10.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH xăng dầu Nam Hà
11 . Quyết định thanh tra số 510/QĐ-SKHCN ngày 16/12/2019- Thanh tra chuyên ngành về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
11.1. Tên đơn vị: Chi nhánh Công ty CP xăng dầu Tín Nghĩa - Trạm xăng dầu 34
12 . Quyết định thanh tra số 511/QĐ-SKHCN ngày 16/12/2019- Thanh tra chuyên ngành về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
12.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Huy Bảo
13 . Quyết định thanh tra số 512/QĐ-SKHCN ngày 16/12/2019- Thanh tra chuyên ngành về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
13.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH Trạm xăng dầu số 09
14 . Quyết định thanh tra số 513/QĐ-SKHCN ngày 16/12/2019- Thanh tra chuyên ngành về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
14.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH Bảo Giang - Trạm xăng dầu Kiện Bình
15 . Quyết định thanh tra số 514/QĐ-SKHCN ngày 16/12/2019- Thanh tra chuyên ngành về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
15.1. Tên đơn vị: DNTN Hoàn Phát
16 . Quyết định thanh tra số 515/QĐ-SKHCN ngày 16/12/2019- Thanh tra chuyên ngành về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
16.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH MTV TMDV Cường Tuấn - Trạm xăng dầu Ông Đống
17 . Quyết định thanh tra số 516/QĐ-SKHCN ngày 16/12/2019- Thanh tra chuyên ngành về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
17.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH xăng dầu Bình Yên
18 . Quyết định thanh tra số 517/QĐ-SKHCN ngày 16/12/2019- Thanh tra chuyên ngành về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
18.1. Tên đơn vị: Chi nhánh Dương Ảnh - Công ty TNHH Xăng dầu Nam Giang (tên cũ Chi nhánh Dương Ảnh - Công ty TNHH Xăng dầu Vĩnh Phú)
19 . Quyết định thanh tra số 518/QĐ-SKHCN ngày 16/12/2019- Thanh tra chuyên ngành về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
19.1. Tên đơn vị: DNTN Trạm xăng dầu Thảo Hân
20 . Quyết định thanh tra số 519/QĐ-SKHCN ngày 16/12/2019- Thanh tra chuyên ngành về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
20.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH xăng dầu An Lợi
12345678910...