Kết quả tìm kiếm: Tìm thấy 1855 hồ sơ
1 . Quyết định thanh tra số 93/QĐ-TTra ngày 05/10/2022- Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn chất lượng trong kinh doanh thiết bị điện, điện tử
1.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH Dũng Sao Mai
2 . Quyết định thanh tra số 88/QĐ-TTra ngày 14/09/2022- Thanh tra chuyên ngành Tiêu chuẩn Chất lượng và Nhãn hàng hóa trong kinh doanh Thiết bị điện, điện tử
2.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH MTV Nhất Linh Nhi
3 . Quyết định thanh tra số 89/QĐ-TTra ngày 14/09/2022- Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, chất lượng và nhãn hàng hóa trong kinh doanh thiết bị điện, điện tử
3.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH TM&DV Tài Ngọc Ngô Nguyễn
4 . Quyết định thanh tra số 90/QĐ-TTra ngày 14/09/2022- Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn chất lượng trong kinh doanh thiết bị điện, điện tử
4.1. Tên đơn vị: DNTN Thu Thanh Minh Ngọc
5 . Quyết định thanh tra số 86/QĐ-TTra ngày 12/09/2022- Thanh tra chuyên ngành Tiêu chuẩn Chất lượng và nhãn hàng hóa trong kinh doanh Thiết bị điện, điện tử
5.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Điện máy Công Thành
6 . Quyết định thanh tra số 87/QĐ-TTra ngày 12/09/2022- Thanh tra chuyên ngành Tiêu chuẩn Chất lượng và Nhãn hàng hóa trong kinh doanh Thiết bị điện, điện tử
6.1. Tên đơn vị: Chi nhánh Công ty CP thế giới di động - Cửa hàng Điện máy Xanh Đồng Khởi
7 . Quyết định thanh tra số 85/QĐ-TTra ngày 12/09/2022- Thanh tra chuyên ngành Tiêu chuẩn Chất lượng và Nhãn hàng hóa trong kinh doanh Thiết bị điện, điện tử
7.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH Sáu Rado
8 . Quyết định thanh tra số 75/QĐ-TTra ngày 29/08/2022- Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
8.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH Khí hóa lỏng Đại Phát
9 . Quyết định thanh tra số 74/QĐ-TTra ngày 29/08/2022- Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
9.1. Tên đơn vị: Trạm Chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng - Chi nhánh công ty TNHH Gia Bảo
10 . Quyết định thanh tra số 61/QĐ-TTra ngày 18/07/2022- Thanh tra chuyên ngành Chuyển giao công nghệ
10.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH OTMOTOR VINA
11 . Quyết định thanh tra số 60/QĐ-TTra ngày 18/07/2022- Thanh tra chuyên ngành Chuyển giao công nghệ
11.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH JinYang
12 . Quyết định thanh tra số 54/QĐ-TTra ngày 11/07/2022- Thanh tra chuyên ngành về đo lường
12.1. Tên đơn vị: Công ty CP Vận tải taxi Long Thành
13 . Quyết định thanh tra số 55/QĐ-TTra ngày 11/07/2022- Thanh tra chuyên ngành về chuyển giao công nghệ
13.1. Tên đơn vị: Công ty Hữu hạn Chế tạo công nghiệp và gia công chế biến hàng xuất khẩu Việt Nam (VMEP)
14 . Quyết định thanh tra số 52/QĐ-TTra ngày 04/07/2022- Thanh tra chuyên ngành về đo lường
14.1. Tên đơn vị: Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Mai Linh
15 . Quyết định thanh tra số 53/QĐ-TTra ngày 04/07/2022- Thanh tra chuyên ngành về đo lường
15.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH sản xuất TM-DV vận tải Sài Gòn
16 . Quyết định thanh tra số 46/QĐ-TTra ngày 28/06/2022- Thanh tra chuyên ngành về đo lường
16.1. Tên đơn vị: Công ty CP Ánh Dương VN (Vinasun corp)
17 . Quyết định thanh tra số 67/QĐ-SKHCN ngày 24/03/2022- Quyết định về việc thanh tra thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng
17.1. Tên đơn vị: Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
18 . Quyết định thanh tra số 91/QĐ-TTra ngày 08/12/2021- Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
18.1. Tên đơn vị: Trạm xăng dầu Lộc Thành, Công ty cổ phần xăng dầu Tín Nghĩa
19 . Quyết định thanh tra số 84/QĐ-TTra ngày 08/12/2021- Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
19.1. Tên đơn vị: Trạm xăng dầu Phước Tân, Công ty TNHH MTV Quý Như Ngọc
20 . Quyết định thanh tra số 92/QĐ-TTra ngày 08/12/2021- Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
20.1. Tên đơn vị: Chi nhánh Số 6 - Trạm Xăng Định Hường, Công ty TNHH MTV TM DV Định Hường
12345678910...