Kết quả tìm kiếm: Tìm thấy 1665 hồ sơ
1 . Quyết định thanh tra số 6469Khác ngày 27/09/2019- Thanh, kiểm tra liên ngành tại Công ty TNHH Phúc Vĩnh Sang
1.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH Phúc Vĩnh Sang
2 . Quyết định thanh tra số 123Khác ngày 16/09/2019- Thanh kiểm tra chuyên ngành tại Công ty TNHH Bàu Sen
2.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH Bàu Sen
3 . Quyết định thanh tra số 6020Khác ngày 11/09/2019- Thanh tra, kiểm tra liên ngành tại Công ty TNHH TMDV Siêu thị Co.op Mart Biên Hòa
3.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH TMDV Siêu thị Co.op Mart Biên Hòa
4 . Quyết định thanh tra số 675Khác ngày 26/08/2019- Thanh tra, kiểm tra liên ngành tại Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Đức Lưu
4.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Đức Lưu
5 . Quyết định thanh tra số 5513Khác ngày 19/08/2019- Thanh, kiểm tra liên ngành tại công ty TNHH Phương Du
5.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH Phương Du
6 . Quyết định thanh tra số 216Khác ngày 16/08/2019- kiểm tra chuyên ngành tại Công ty TNHH MTV TM-DV xăng dầu Đình Hường
6.1. Tên đơn vị: Trạm xăng dầu Đình Hường- Chi nhánh 5 thuộc Công ty TNHH MTV TM-DV xăng dầu Đình Hường
7 . Quyết định thanh tra số 892Khác ngày 09/08/2019- Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại Công ty TNHH trạm xăng dầu Hoàng Diệu
7.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH trạm xăng dầu Hoàng Diệu
8 . Quyết định thanh tra số 852Khác ngày 06/08/2019- Thanh tra, kiểm tra liên ngành tại Công ty TNHH xăng dầu Thắng Lợi
8.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH xăng dầu Thắng Lợi
9 . Quyết định thanh tra số 593Khác ngày 05/08/2019- Thanh tra, kiểm tra liên ngành tại Công ty TNHH TM DV Thắng Lợi
9.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH TM DV Thắng Lợi
10 . Quyết định thanh tra số 461Khác ngày 01/08/2019- Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại Công ty CP Vinacafe Biên Hòa
10.1. Tên đơn vị: Công ty CP Vinacafe Biên Hòa
11 . Quyết định thanh tra số 156Khác ngày 31/07/2019- Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại trụ sở DNTN Thuận Châu
11.1. Tên đơn vị: DNTN Thuận Châu
12 . Quyết định thanh tra số 443Khác ngày 26/07/2019- Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại Công ty TNHH TMDV quốc tế Big C Đồng Nai
12.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH TMDV quốc tế Big C Đồng Nai
13 . Quyết định thanh tra số 1319Khác ngày 24/07/2019- Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại Công ty TNHH điện máy Aqua Việt Nam
13.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH điện máy Aqua Việt Nam
14 . Quyết định thanh tra số 1208Khác ngày 10/07/2019- Thanh tra liên ngành tại Công ty CP Tập đoàn vận tải Sài Gòn
14.1. Tên đơn vị: Công ty CP Tập đoàn vận tải Sài Gòn
15 . Quyết định thanh tra số 201/QĐ-SKHCN ngày 26/06/2019- Quyết định thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại Công ty CP nhựa Reliable Việt Nam
15.1. Tên đơn vị: Công ty CP nhựa Reliable Việt Nam
16 . Quyết định thanh tra số 202Khác ngày 14/06/2019- Thanh tra, kiểm tra liên ngành tại DNTN Hào Hiệp
16.1. Tên đơn vị: Doanh nghiệp tư nhân Hào Hiệp
17 . Quyết định thanh tra số 388Khác ngày 13/06/2019- Thanh tra, kiểm tra liên ngành taị Công ty TNHH MTV thương mại Nam Trung Phong
17.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH MTV thương mại xăng dầu Nam Trung Phong
18 . Quyết định thanh tra số 178/QĐ-SKHCN ngày 12/06/2019- Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại Công ty TNHH Olympus Việt Nam
18.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH Olympus Việt Nam
19 . Quyết định thanh tra số 486Khác ngày 10/06/2019- Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại Công ty TNHH MTV xăng dầu Vĩnh thành
19.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH MTV xăng dầu Vĩnh thành
20 . Quyết định thanh tra số 179/QĐ-TTr ngày 07/06/2019- Thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ và đo lường
20.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH MTV Suối Sao
12345678910...