Kết quả tìm kiếm: Tìm thấy 1720 hồ sơ
1 . Quyết định thanh tra số 42/QĐ-TTr ngày 30/07/2020- Thanh tra chuyên ngành về Tiêu chuẩn Đo lường CHất lượng
1.1. Tên đơn vị: HTX DV SX Nông nghiệp Gò Me
2 . Quyết định thanh tra số 41/QĐ-TTr ngày 28/07/2020- Thanh tra chuyên ngành về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
2.1. Tên đơn vị: Trạm xăng dầu Đặng Văn Bích - DNTN xăng dầu Đặng Văn Bích
3 . Quyết định thanh tra số 40/QĐ-TTr ngày 22/07/2020- Thanh tra chuyên ngành về Tiêu chuẩn Đo lường CHất lượng
3.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH TRạm xăng dầu Hoàng Diệu
4 . Quyết định thanh tra số 39/QĐ-TTr ngày 22/07/2020- Thanh tra chuyên ngành về Tiêu chuẩn Đo lường CHất lượng
4.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH MTV TM xăng dầu Nam Trung Phong - Cửa hàng xăng dầu 222
5 . Quyết định thanh tra số 135/QĐ-SKHCN ngày 09/06/2020- Thanh tra thực hiện pháp luật về PCTN
5.1. Tên đơn vị: Trung tâm Khoa học và Công nghệ
6 . Quyết định thanh tra số 125/QĐ-SKHCN ngày 04/06/2020- thanh tra chuyên ngành dự án về khoa học và công nghệ
6.1. Tên đơn vị: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp bền vững
7 . Quyết định thanh tra số 641/QĐ-SKHCN ngày 30/12/2019- Thanh tra chuyên ngành về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
7.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH Thương mại - Vận tải xăng dầu Toàn Dung
8 . Quyết định thanh tra số 501/QĐ-SKHCN ngày 16/12/2019- Thanh tra chuyên ngành về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
8.1. Tên đơn vị: DNTN Kim Dinh
9 . Quyết định thanh tra số 502/QĐ-TTr ngày 16/12/2019- Thanh tra chuyên ngành về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
9.1. Tên đơn vị: Trạm xăng dầu Nhơn Trạch - Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa
10 . Quyết định thanh tra số 503/QĐ-TTr ngày 16/12/2019- Thanh tra chuyên ngành về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
10.1. Tên đơn vị: DNTN Phú Lập
11 . Quyết định thanh tra số 504/QĐ-SKHCN ngày 16/12/2019- Thanh tra chuyên ngành về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
11.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH Núi Tượng
12 . Quyết định thanh tra số 505/QĐ-SKHCN ngày 16/12/2019- Thanh tra chuyên ngành về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
12.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH xăng dầu Đức Thành
13 . Quyết định thanh tra số 506/QĐ-SKHCN ngày 16/12/2019- Thanh tra chuyên ngành về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
13.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 211
14 . Quyết định thanh tra số 507/QĐ-SKHCN ngày 16/12/2019- Thanh tra chuyên ngành về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
14.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH TM-DV xăng dầu Quang Trung (tên cũDNTN Trạm xăng dầu Số 2)
15 . Quyết định thanh tra số 508/QĐ-SKHCN ngày 16/12/2019- Thanh tra chuyên ngành về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
15.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH Trạm xăng dầu Xuân Bảo
16 . Quyết định thanh tra số 509/QĐ-SKHCN ngày 16/12/2019- Thanh tra chuyên ngành về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
16.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH xăng dầu Nam Hà
17 . Quyết định thanh tra số 510/QĐ-SKHCN ngày 16/12/2019- Thanh tra chuyên ngành về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
17.1. Tên đơn vị: Chi nhánh Công ty CP xăng dầu Tín Nghĩa - Trạm xăng dầu 34
18 . Quyết định thanh tra số 511/QĐ-SKHCN ngày 16/12/2019- Thanh tra chuyên ngành về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
18.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Huy Bảo
19 . Quyết định thanh tra số 512/QĐ-SKHCN ngày 16/12/2019- Thanh tra chuyên ngành về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
19.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH Trạm xăng dầu số 09
20 . Quyết định thanh tra số 513/QĐ-SKHCN ngày 16/12/2019- Thanh tra chuyên ngành về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
20.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH Bảo Giang - Trạm xăng dầu Kiện Bình
12345678910...